Biznesowe ABC – noty księgowe na 40 euro

Szukasz więcej informacji dotyczących not księgowych na 40 euro? Skieruj się na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności zderza się z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 70 lub 100 euro.

Kiedy należy wystawiać noty księgowe na 40 (bądź więcej) euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada podkreślić, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, w dodatku bez wymogu uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez lata dobrych kontaktów biznesowych. Przecież przyczyną poślizgu we wniesienia należności za fakturę mogą być przejściowe problemy finansowe bądź zwykłe przeoczenie dłużnika, a nie jego celowy zabieg. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Dowiedz się gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie znajdują się we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności, która wyposażona jest również w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]