Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Tu uzyskasz szczegółowe wiadomości dotyczące metody kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. W tej sytuacji urząd skarbowy nie patrzy na to czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie wcześniej niż po uzyskaniu od kontrahenta opłaty.

Z metody kasowej może korzystać większość polskich właścicieli firm

Brak pojawienia się na koncie opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz znajdują się w położeniu, kiedy muszą co jakiś czas przypominać kontrahentowi o zapłacie za zrealizowane usługi bądź sprzedane produkty. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet znakomicie prosperujące przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków w terminie i ostatecznie otrzymać od fiskusa bardzo wysoką grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył razem z podatkiem dwóch milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania opłaty od kontrahenta. Mając na względzie wskazany przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość naszych przedsiębiorców, niemniej jednak muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają trudności z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy składając druk VAT-R. Niezbędne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie oznaczanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe odradzają biznesom metodę kasową?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie podatku VAT metodą kasową. Przeważnie przyczyną tego jest kwestia ciągłego monitorowania wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich pilnowania, by nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wysyłają każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Lecz już przy kilkudziesięciu dokumentach monitoring wpłat przychodzących na konto firmowe może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu i minimalizację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]