Skuteczna i tania windykacja należności? To możliwe!

Zajrzyj tutaj po więcej informacji o automatycznej windykacji.

Jest wiele rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja – czynności, zmierzające do wyegzekwowania spłaty zaległości

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Choć termin ten wielu osobom negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w ramach której wszczyna się w stosunku do dłużnika stosowne działania dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy ta droga windykacji pozostanie bez odzewu, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset kontrahentów i każdego miesiąca generuje taką samą ilość paragonów i faktur, ryzyko, że jakiś procent opłat nie będzie wniesiony we wskazanym czasie zdecydowanie wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury księgowania faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – notyfikacje o terminie opłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może przygotować swoje scenariusze czynności wszczynanych wobec nie płacących kontrahentów, określając m.in. odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o nadciągającym terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, kolejnymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, gdy wyliczone wyżej działania nie przyniosą spodziewanego efektu, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie przychodzących należności, a po kilku miesiącach skutkuje też znaczną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]