Do czego służą znaki BHP

Znaki BHP zamówisz na www.poniedzialek.pl/znak-BHP-tablice-naklejki.

W Polsce obowiązują naprawdę dokładne przepisy BHP. Ich przestrzeganie zapewnia poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że prawdopodobieństwo różnorodnych zagrożeń staje się marginalne. Aktualnie przepisy BHP zwracają uwagę na konieczność prawidłowego znakowania budynków. Tym samym troska o prawidłowy montaż znaków BHP jest aktualnie bardzo ważna. W jakich sytuacjach wykorzystuje się znaki BHP?

Znaki BHP – gdzie można je dostrzec?

Obecnie znaki BHP umieszczane są na najróżniejszych budynkach. Chodzi chociażby o zakłady pracy, biurowce, jak również przedszkola czy urzędy, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to przede wszystkim oznaczenia takie jak instrukcje BHP o charakterze ogólnym czy przepisy dotyczące zasad postępowania w momencie pożaru czy innego rodzaju zagrożenia. Do znaków BHPwyróżniających się wielkim znaczeniem zalicza się również instrukcje mówiące metodach postępowania z odpadami biologicznymi, które wiesza się w szpitalach. Jednym z niezwykle często wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki pokazujące drogę ewakuacyjną. Z pewnością nie znajdziemy osoby, którą należy przekonywać o tym, jak bardzo duże znaczenie ma prawidłowe oznaczenie trasy ewakuacyjnej. To ona jest stosowana w sytuacji, gdy w budynku będzie miało miejsce jakieś zagrożenie, chociażby wybuchnie pożar. Znaki BHP można też dostrzec na różnorodnych urządzeniach, które awaria wyłączyła z użycia – dotyczy to m. in. wind. Znaki BHP powszechnie użytkowane są także w przemyśle. Wykorzystuje sięwówczas szereg znaków o charakterze ostrzegawczym , ale również znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału są produkowane?

Wykorzystywane dzisiaj znaki BHP są zawsze wytwarzane z trwałych materiałów, które rewelacyjnie znoszą niekorzystne warunki atmosferyczne. Najczęściej jest to doskonałego gatunku PCV. Dzięki temu znaki BHP można umieszczać nie tylko we wnętrzach budynków, ale również na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie stracą one swojego rewelacyjnego wyglądu i – co najważniejsze – nadal będą wyraźne. W wielu wypadkach powlekane są także warstwą fluorescencyjną, dzięki której są one widoczne nawet przy niedostatecznym oświetleniu. Zamontowanie znaków BHP jest nieskomplikowane i nie sprawia niewielkich choćby problemów. Doskonale upora się z tym każdy.

Dane teleadresowe:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]