Psychologia, informatyka, zarządzanie – popularne kierunki studiów

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to decyzja, przed którą każdego roku staje tysiące abiturientów. Nieraz wybór ten stanowi o rozwoju przyszłej kariery. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki są najczęściej wybierana.

Kierunki studiów popularne pośród abiturientów

W top 10 najpopularniejszych kierunków studiów niezmiennie na pierwszym miejscu znajduje się informatyka. Zainteresowani naukami ścisłymi nierzadko wybierają także dziedziny pochodne, które mają olbrzymi potencjał przyszłościowy. Są to naturalnie automatyka oraz robotyka, które nie są wszak kierunkami innowacyjnymi, niemniej jednak dopiero wraz z rozkwitem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla pasjonatów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, abiturienci starają się przede wszystkim o indeks na kierunkach zarządzanie i psychologia. Kolejno w zestawieniach widnieją kierunki ekonomiczne (np. rachunkowość i finanse), prawo, budownictwo czy wszelkie filologie (zwłaszcza angielska).

Najwięcej chętnych na jedno miejsce przypada na kierunkach z obszaru matematyki, a także orientalistyki (japonistyka i sinologia). Ciężko dostać się też na studia związane z wzornictwem, kreowaniem wizerunku czy realizacją filmową. Trzeba zaznaczyć, iż duża liczba kandydatów na dany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści ubiegają się wszak o przyjęcie nawet na kilka kierunków w tym samym czasie.

Jak podjąć odpowiednią decyzję o studiach?

Stojąc przed wyborem kierunku studiów warto rozważyć swoje zainteresowania, ale też przyszłe zapotrzebowanie na rynku pracy. Należy natomiast pamiętać, iż konkretny kierunek nie określa na zawsze przyszłej kariery. Absolwenci studiów magisterskich oraz licencjackich mogą swobodnie poszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych. Są one tworzone na praktycznie wszystkich uczelniach wyższych i na ogół nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, aby się na nie zapisać. Wystarczy posiadać tytuł inżyniera, magistra lub licencjata.

Maturzysto, zapamiętaj! Czas studiów to okres, kiedy można także dodatkowo zdobywać nowe umiejętności przykładowo poprzez pomoc w studenckich organizacjach czy wolontariatach. Powinno się zagospodarować te 5 lat jak najlepiej.