Schody wewnętrzne – jakie warunki techniczne muszą spełniać

Potrzebujesz schodów do domu? Wejdź na www.oknostol.com.pl.

Schody wewnętrzne powinny być nie tylko mocne i efektowne, lecz także powinny być przede wszystkim wygodne podczas użytkowania oraz bezpieczne. W czasie projektowania domu bądź mieszkania dwupoziomowego należy zatem wziąć pod uwagę bieżące przepisy regulujące to, jakie parametry techniczne muszą bezwzględnie spełniać takie schody.

Schody wewnętrzne – jakie normy muszą spełniać?

Niezależnie od tego, czy według projektu planujemy zbudować wewnętrzne schody szklane, drewniane bądź betonowe, ich konstrukcja musi być zgodna ze wskazanymi w aktach prawnych normami. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie są wyszczególnione zalecenia traktujące o tym, jak winny wyglądać przepisowo zbudowane schody wewnętrzne. W tym dokumencie podano informacje o całkowitej liczbie schodów w jednym biegu, jego najmniejszej dopuszczalnej szerokości oraz rozmiarach stopni i spoczników.

Rekomendowana wysokość i szerokość schodów – parametry

Jeśli chcemy zbudować w mieszkaniu wygodne schody, ich wymiary muszą zapewniać komfortowe ich użytkowanie przez każdego z domowników – także przez dzieci, osoby starsze i osoby mające kłopoty z chodzeniem. Zgodnie z przytoczonym uprzednio Rozporządzeniem maksymalna wysokość stopnia to 19 cm. Warto jednakże wziąć pod uwagę, iż najwygodniejsze są stopnie o wysokości mniej więcej 16-18 cm. Szerokość stopni z kolei zależna jest od ich wysokości, a oblicza się ją według podanego w dokumencie wzoru.

Przepisy wyznaczają również minimalną szerokość użytkową biegu – to 80 cm, jednakże uważa się, że łatwiejsze w eksploatacji są schody o szerokości co najmniej 1 m. Szerokość spocznika, to znaczy platformy pomiędzy biegami, winna zaś wynosić minimum 80 cm.

Jeden bieg schodów stałych nie może mieć więcej aniżeli 17 stopni. Nie dotyczy to jednak między innymi mieszkań dwupoziomowych oraz budynków w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.

Schody wachlarzowe, spiralne oraz zabiegowe – warunki techniczne

Przepisy określają również parametry schodów wachlarzowych, innymi słowy takich, w których bieg tworzy łuk, a stopnie mają kształt trapezów. Schody tego rodzaju są wyjątkowo efektowne, a gdy będą poprawnie rozplanowane, to także są komfortowe. W tym wypadku szerokość stopni winna mieć minimum 0,25 m – to umożliwi bezpieczne ich pokonywanie.

Przepisy prawa wyszczególniają też parametry, jakie muszą spełniać schody kręcone i zabiegowe. Przypomnijmy, że schody kręcone są wznoszone na planie kręgu. Natomiast schody zabiegowe to schody, w których tor biegu się zmienia, jednak nie posiadają one spocznika. Jakie parametry muszą posiadać bezpieczne schody zabiegowe? Przepisy mówią o tym, iż szerokość ich stopni winna mieć minimum 25 cm i należy ją zagwarantować w odległości nie większej niż 40 cm od poręczy zewnętrznej balustrady. Takie same parametry należy zagwarantować schodom kręconym, jednakże w tym przypadku dystans wylicza się od słupa stanowiącego centralną konstrukcją schodów.

Dane teleadresowe:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]