Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Na http://tinyurl.com/ya25agou znajdziesz więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków.

Ubiegłe lata to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia pracy lub studiów w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są konieczne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Rosji, Białorusi, Kazachstanu czy Ukrainy. Należą do nich między innymi certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, aby wykonywać ten zawód, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]