Znaczenie psychologicznych badań wysokościowych

Więcej informacji o badaniach wysokościowych Bielsko na http://www.testybielsko.pl.

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma za dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie odkrywaniem relacji swoich pacjentów z otoczeniem. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi bardzo dużą pomoc przy określaniu zdolności do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne wykonywane są między innymi w stosunku do osób zamierzających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: na czym polegają?

Badania wysokościowe praktycznie w niczym nie różnią się od tych, jakim poddawani są kandydaci na kierowców zawodowych. Podstawą są testy temperamentalne, osobowościowe, inteligencji. Ich istotnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić na przykład szybkość reakcji oraz zdolność do koncentracji uwagi. Wykorzystując testy aparaturowe jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce podczas pracy. Do wykonywania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak stereometr, wirometr oraz aparat krzyżowy. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa zawsze obejmują także wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Przekazywanie fałszywych informacji niczemu nie służy.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni tak umiejętności, jak i wiedzę do przeprowadzania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba tylko pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeśli o obowiązku ich używania zadecydował okulista.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]