Cechy żywności ekologicznej

Jeśli chcesz zamówić żywność eko, odwiedź ten adres.

Od dynamicznego rozwoju branży żywieniowej, który trwa od początku XX w., wyroby jedzone przez nas na co dzień zaczęto często wypełniać różnymi związkami wydłużającymi ich żywotność. Jednakże razem z dojrzewającą świadomością konsumentów odnośnie tego, co konsumują i jakie może to mieć skutki dla ich samopoczucia, ostatnio coraz chętniej szukają oni towarów wytworzonych z ekologicznej żywności.

Czym wyróżnia się ekologiczna żywność?

Żeby jakiś wyrób dostępny w Polsce mógł tytułować się „ekologicznym”, musi spełnić wiele przesłanek. Żywność ekologiczna i przetwory z niej wyprodukowane muszą uzyskać określone certyfikaty nadawane przez wyznaczone do tego instytuty. Najważniejszym jednak przymiotem spożywczych wyrobów ekologicznych jest to, iż wykorzystane do ich przyrządzenia warzywa oraz owoce kultywowano według głównych zasad rolnictwa ekologicznego. To oznacza, że rolnicy nie używali chemicznych pestycydów ani nawozów, które mogłyby mieć negatywny wpływ nie tylko na samopoczucie ludzi, lecz które też szkodzą otoczeniu. Niektóre wszak nawozy zatruwają wody gruntowe bądź powodują zakwaszenie gleby, a opryski pół silnymi pestycydami często skutkują obumieraniem pożytecznych organizmów. Z kolei na skutek ekologicznej uprawy owoce oraz warzywa posiadają niższą zawartość metali ciężkich, azotynów oraz azotanów, a to oznacza, że mniej tych niezdrowych związków przedostanie się do ciała ich konsumentów.

Jak powinna być oznakowana żywność eko?

Przetwory eko są poddawane nieprzerwanemu nadzorowi na wszystkich etapach produkcji, w tym też w trakcie magazynowania oraz transportu. Co ważne, jeżeli produkt spełnia kryteria, jego wytwórca nie licząc rutynowych informacji m.in. o masie netto, miejscu pochodzenia składników, wartościach odżywczych, terminie trwałości i warunkach przechowywania, musi także obligatoryjnie podać numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej niniejszy artykuł i umieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, którym są białe gwiazdy, które tworzą w kształt liścia. Szukając ekologicznych przetworów wypada zatem czytać dokładnie etykiety wyrobów, a kupując je online w sklepie producenta sprawdzić, czy na stronie zamieszczona jest informacja o zdobytych certyfikatach.

Dane teleadresowe:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]