Rodzaje kontenerów na odpady

Szukasz kontenerów rolkowych? Koniecznie odwiedź ten adres

Część śmieci nie powinno być wyrzucanych do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane podczas różnych remontów i prac budowlanych, a także odpadów industrialnych. Należy je transportować do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z gromadzeniem oraz transportem śmieci. By się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na substancje ciekłe lub gruz

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do gromadzenia i transportu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są też kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak granulaty, wióry metalowe bądź trociny. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla jakich firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Wśród nich można znaleźć m.in. firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Dane teleadresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]